TƯ VẤN DI TRÚTừ ngày 7/2/2017, ELI được Luật Liên bang cho phép cấp mẫu I-20 cho học viên quốc tế trong khuôn khổ Chương trình tiếng Anh hàn lâm (AEP). Để đảm bảo những học viên có visa F-1 được duy trì tình trạng visa, chúng tôi cung cấp dịch vụ Tư vấn Di trú. Tư vấn di trú giúp các học viên hiểu được toàn bộ trách nhiệm của mình như là học viên có visa F-1. Trang này bao gồm các thông tin như cách lấy visa F-1, cũng như các thủ tục của ELI liên quan đến visa F-1.


Lấy visa F-1

Thủ tục lấy visa F-1 nhằm mục đích học tại trường diễn ra như sau:

  • Học viên ghi danh ELI
  • Học viên được nhận vào ELI
  • Học viên nhận đơn I-20 từ ELI
  • Học viên xin visa F-1 tại Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ
  • Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ chấp thuận visa
  • Học viên đến cổng nhập cảnh Hoa Kỳ (POE)* không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu chương trình
  • Học viên xin vào POE
  • Học viên báo cáo với ELI
  • Cán bộ được chỉ định (DSO) của ELI sẽ báo cáo chuyến đi đến của học viên ở SEVIS

Thay đổi tình trạng

Học viên có thể cần thay đổi tình trạng di trú để được học tại trường chúng tôi, học viên có thể xin thay đổi tình trạng di trú tại USCIS (Cơ quan Di trú và Quốc tịch Hoa Kỳ). Gửi Change of Status Form  của ELI đến DSO của ELI để tìm hiểu thêm lựa chọn nào phù hợp nhất với học viên.


Gia hạn chương trình

Học sinh cần gia hạn chương trình phải điền Program Extension Request Form của ELI và gửi đến DSO. Xin lưu ý rằng sự chậm trễ do thử thách học vấn hoặc đình chỉ học tập không được xem là lý do để xin gia hạn chương trình. Gửi mẫu đơn kèm các tài liệu đi kèm.


Giảm tải Học tập (RCL)

Học viên đang gặp khó khăn về học tập hoặc có vấn đề y tế có thể nộp đơn RCL. Học viên phải điền và gửi  RCL Request Form đến DSO trước khi được xem xét giảm tải.


Khôi phục

Học viên nào không còn tình trạng F-1 và cần khôi phục tình trạng này để học tập hoặc tiếp tục học tập ở ELI cần điền  Reinstatement Form của ELI. Sau khi hoàn thành, hãy gửi đơn đến DSO để bắt đầu quá trình khôi phục.


Chuyển đến

Học viên chuyển đến từ trường khác cần hoàn thành Transfer-in Form của ELI. Đơn này có hai mục, học viên cần hoàn thành mục đầu tiên. Mục thứ hai sẽ được tư vấn viên học viên nước ngoài hiện tại của học viên đó hoàn thành. Sau đó, người này sẽ gửi đơn đến DSO của ELI.


Chuyển đi

Học viên có nguyện vọng muốn chuyển đi phải hoàn thành Transfer-out Form của ELI. Đơn phải được gửi đến DSO của ELI.

DSO của ELI sẽ thông báo học viên về tất cả lựa chọn của họ liên quan đến hành động họ muốn hoặc cần thực hiện. Học viên có thể lựa chọn nào tốt hơn đối với mình.


Gửi thư đến admission@elinc.edu nếu bạn có câu hỏi liên quan đến thủ tục di trú.

This post is also available in: English Portuguese, Brazil Arabic Spanish Chinese (Simplified) Korean Italian